Âşık Ömer Gufteleri (19 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Muhayyer Bahar oldu düştün dile sende figan eyle bülbül Sadettin Kaynak Şarkı Düyek
Karcığar Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim Nihat Adlim Şarkı Düyek
Rast Cân ü dilden mâil oldum bir saçı Leylâ'ya ben Emin Akan Şarkı Müsemmen
Hicâz Elâ gözlerine kurban olduğum Sadettin Kaynak Şarkı Sofyan
Hicâz Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değme Necmi Pişkin Şarkı Aksak
Hicâz Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma Medenî Aziz Efendi Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma Hacı Fâik Bey Kâr Hafif
Mâhûr Ey felek Mecnûn'uyum Leylâ'yı gözler gözlerim Nihat Adlim Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Ey gönül bu hasb-ı hâlim var bilen yârâna sor Emin Akan Şarkı Müsemmen
Hüseynî Gamından ey saçı Leylâ yitirdim aklı Mecnûn'um Necmi Pişkin Şarkı Aksak
Hüseynî Gamla dolsun sînemiz artık sürûra çâre yok Nihat Adlim Şarkı Düyek
Nikrîz DedimDilber yanakların kızarmış Sadettin Kaynak Şarkı Sofyan
Beyâtî Efendim gîsû-yi siyehkârında Erol Başara Şarkı Aksak
Nikrîz Bahar oldu düştük dile sende efgân eyle bülbül Erol Başara Şarkı Düyek
Karcığar DedimDilber yanakların kızarmış Erol Başara Şarkı Nim Sofyan
Nev-Eser Bülbül oldum gül yanımda hâre minnet etmezem Erol Başara Şarkı Müsemmen
Sabâ Nazar kıl gör neler yazmış bu evraka sabâ bülbül Necmi Pişkin Beste Düyek
Uşşak Şu karşımdan gelen dilber gelir amma neden sonra Necip Gülses Şarkı Curcuna
Gerdâniye Devretmedi muradımca zamane Sadettin Kaynak Şarkı Düyek