Zeki Duygulu Gufteleri (47 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâzkâr Ayrılık âh ayrılık Zeki Duygulu Şarkı Düyek
Rast Ben yaralı ceylânım yaralı ceylân Zeki Duygulu Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm Zeki Duygulu Şarkı Curcuna
Hicâz Bülbül güle konar öter Zeki Duygulu Şarkı Nim Sofyan
Isfahân Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam Zeki Duygulu Şarkı Aksak
Karcığar Gizli sevdâ çeken bilir âh bu aşkın tadını Zeki Duygulu Şarkı Curcuna
Gülizâr İçmeli âşık olanlar yâr elinden Zeki Duygulu Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Mızrabı gezindir güzelim şen ud'u inlet Zeki Duygulu Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Rahm eyle bakıp hâlime bir kerre a canım Zeki Duygulu Şarkı Sengin Semâî
Muhayyer Sana çok güzel derler Zeki Duygulu Şarkı Sofyan
Hüzzâm Tâli'im olsaydı yârim olurdun Zeki Duygulu Şarkı Curcuna
Uşşak Yâsemenler dile geldi Zeki Duygulu Şarkı Düyek
Karcığar Yıllarca peşinden ağlatan kadın Zeki Duygulu Şarkı Semâî
Muhayyer Yörük Ali İzmir'in yaman efe'si Zeki Duygulu Şarkı Aksak
Gerdâniye Ceylânımı uçurdular Zeki Duygulu Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Söyle cânânım nedendir bu kadar nazın bana Zeki Duygulu Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Hayatta yalnızım arayanım yok Zeki Duygulu Şarkı Curcuna
Hicâz Karakolda ayna var Zeki Duygulu Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Bu gönül gözlerinin rengine hayran Zeki Duygulu Şarkı Curcuna
Ruhnevâz Aşkınla süründüm yanarak izlerimizde Zeki Duygulu Şarkı Yürük Semâî
Surûrefzâ Aldatma beni gayri bu sevdâlara kanmam Zeki Duygulu Şarkı Aksak
Surûrefzâ Şarabı n'eyleyeyim aşkınla mestim bugün Zeki Duygulu Şarkı Curcuna
Ruhnevâz Terketme beni gel güzelim gitme sakın sen Zeki Duygulu Şarkı Aksak
Surûrefzâ Mey süzülse olsa aşkın neşesi gönlüm olur hep gönüller bahçesi Zeki Duygulu Şarkı Düyek
Ruhnevâz Sînemi açsam görürsün kendini canımda sen Zeki Duygulu Şarkı Düyek
Surûrefzâ Mest ü bî-tab olmam içsem her gece meyhanede Zeki Duygulu Şarkı Ağır Aksak
Ruhnevâz Yok yere aldanmışım ben sen gibi bir zâlime Zeki Duygulu Şarkı Ağır Aksak
Surûrefzâ Surûrefza oldu bu dil bu makamdan Zeki Duygulu Beste Devr-i Kebîr
Surûrefzâ Yalnız bırakıp gitme uzak yerlere bensiz Zeki Duygulu Şarkı Türk Aksağı
Surûrefzâ Bekledim kaç gece gurbette uzak yollarını Zeki Duygulu Şarkı Ağır Aksak
Ruhnevâz Kimsesizlik bak ne zormuş hep kınardın sen beni Zeki Duygulu Şarkı Müsemmen
Nihâvend Kalbin gibi hüsnünde güzellikle bezenmiş Zeki Duygulu Şarkı Sengin Semâî
Surûrefzâ Sevdiğim hiç görmez oldun hâl-i pür-melâlimi Zeki Duygulu Şarkı Ağır Aksak
Surûrefzâ Yüz sürerken pâyine ey gülsitan Zeki Duygulu Şarkı Müsemmen
Hicâzkâr Emsâli nâdir ey şûh-i emel Zeki Duygulu Şarkı Yürük Semâî
Surûrefzâ Seni her kim görse aşka tutulur Zeki Duygulu Şarkı Çifte Sofyan
Surûrefzâ Âşık-ı hayranına lûtfeyledikçe nazı yâr Zeki Duygulu Beste Ağır Düyek
Surûrefzâ Ey nev-bahar-ı ömrü hazan naz etme gel açıl heman Zeki Duygulu Yürük Semai Yürük Semâî
Ruhnevâz Ben bu sevdâdan ölürsem yâre müjde götürün Zeki Duygulu Şarkı Ağır Aksak
Ruhnevâz Sevdim seveli görmedim hiç sende sadâkat Zeki Duygulu Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bir avuç topraktan olmuşsa tenim Zeki Duygulu Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Neydi o gece başbaşa kalmıştık o yerde Zeki Duygulu Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Rûhunda şafak sökmeyecek doğmayacak gün Zeki Duygulu Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Bir gönül avcısı avladı beni Zeki Duygulu Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Felek büktü belimi kimden imdat dileyim Zeki Duygulu Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Bir yeşil gözlü dilbere gönül verdim neyleyim Zeki Duygulu Şarkı Semâî
Hicâz O yeşil gözlere Leylâ'm bakmağa doyamam Zeki Duygulu Şarkı Sofyan