Yûnûs Emre Gufteleri (234 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz Aceb şu yerde varm'ola Nâmık Kemal Aktan Şarkı Düyek
Rast Arayu arayu bulam izini Halûk Pura İlâhi Sofyan
Sultan-ı Irak A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Şehnâz Âşık oldum ben Allah'ın adına Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Aksak
Segâh Bilmem n'ideyim aşkın elinden Mümin Salman İlâhi Sofyan
Neva Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Selâhattin Pınar Şarkı Düyek
Rast Canlar canını buldum bu canım yağma olsun İsmail Ötenkaya İlâhi Sofyan
Hicâz Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni Halil İbrâhim Taşkent İlâhi Sofyan
Hicâz Boynunu bükme dolap (Dertli dolap) Sadettin Kaynak Şarkı Yürük Semâî
Gülizâr Dertli ne ağlayıp gezersin burda Erol Sayan Şarkı Sofyan
Hicâz Dosttan haber kim getirir Halil İbrâhim Taşkent İlâhi Düyek
Şehnâz Gelin bir nazar eylen Mutlu Torun Fantezi Semâî
Reng-i Dil Gönül hayrân oluptur aşk elinden Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Segâh Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Halûk Pura İlâhi Sofyan
Segâh İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Halil İbrâhim Taşkent İlâhi Nim Sofyan
Segâh İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk İsmail Ötenkaya İlâhi Sofyan
Hicâz Karlı dağları mı aştın Sâdi Hoşses Şarkı Nim Sofyan
Segâh Ben bende buldum çün Hakkı şekk ü güman nemdir benim Mehmet Tulûî (Şeyh) Durak Durak Evferi
Beyâtî Nice bir uyursun uyanmaz mısın Şikârizâde Ahmet Efendi Durak Durak Evferi
Rast Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Hüseyin Erbay İlâhi Sofyan
Şerefnümâ Yüce sultânım derde dermânım Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Sabâ Ben bu meclislerde hayretler gördüm Rüştü Eriç İlâhi Sofyan
Sabâ Bâd-ı sabâya sorsunlar cânân illeri nerdedir Arif Sami Toker Şarkı Sofyan
Segâh Ben dost ile dost olmuşam Halil İbrâhim Taşkent İlâhi Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın Niyâzi Şengül İlâhi Aksak (Yürük)
Nihâvend İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk Hasan Soysal Şarkı Aksak (Yürük)
Sûz-Nâk Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Meçhul İlâhi Sofyan
Sûz-Nâk Ali almış sancağını eline Cüneyt Kosal İlâhi Sofyan
Acem Aşîrân A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Zekâî Dede İlâhi Sofyan
Hüzzâm Alma tenden cânımı aman Allah'ım aman Sadettin Kaynak İlâhi Düyek
Segâh A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Meçhul İlâhi Sofyan
Beste-Isfahân Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah Zekâî Dede Tevşih Sofyan
Rast Alemler nûra gark oldu Muhammed doğduğu gece Mustafa Efendi (Çalâkzâde) Tevşih Evsat
Muhayyer Kürdî Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Selâhattin Demirtaş İlâhi Sofyan
Uşşak A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım Meçhul İlâhi Sofyan
Neva Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Murat Özkan (Hâfız) İlâhi Aksak
Hicâz Ben bu yolu bilmez idim Ahmet Hatipoğlu İlâhi Sofyan
Acem Aşîrân Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Meçhul İlâhi Sofyan
Bestenigâr Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Meçhul İlâhi Sofyan
Hüseynî Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Doğan Ergin İlâhi Nim Sofyan
Neva Ben dost ile dost olmuşam Cüneyt Kosal İlâhi Sofyan
Neva Bir tahta yaratmışsın hâlim anda yazmışsın Hadi Bey İlâhi Sofyan
Segâh Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne Hâlis Efendi İlâhi Sofyan
Hicâz Ben bu yolu bilmez idim Bekir Sıtkı Sezgin İlâhi Nim Sofyan
Uşşak Bu akl ü fikr ile Mevlâ bulunmaz Meçhul İlâhi Sofyan
Hüzzâm Ben dervişim diyen kişi iş bu yola âr gerekmez Güldeniz Ekmen İlâhi Aksak
Hüzzâm Bî-mekânım bu cihanda Cinuçen Tanrıkorur İlâhi Sofyan
Segâh Bir şâha kul olmak gerek Güldeniz Ekmen İlâhi Aksak
Uşşak Bilmem n'ideyim aşkın elinden Nezih Tolan(Hâfız) İlâhi Sofyan
Sûz-Nâk Canım kurban olsun senin yoluna Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan