Abdullah Celkan Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Beyâtî Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur Alâeddin Yavaşça Şarkı Devr-i Hindî