Veysî (Kadı Üveys Efendi) Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Rast Biz âlûde-i sâgar-ı bâdeyiz Hâfız Post Yürük Semai Yürük Semâî
Sabâ Meyl eylese ağyâre anı sanma vefâdır Abdi Efendi (Tulum) Beste Remel