Tanbûrî Mustafa Çavuş Gufteleri (23 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüzzâm A canım gel açma sırr-ı pinhânı Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Acem Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Şehnâz Geleydi nûr-i aynım şimdi Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Müsteâr Beğenirsen al yanına Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Acem Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Sabâ Bir esmere gönül verdim Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Uşşak Çok takılmam utanma gel Suphi Ezgi Şarkı Aksak
Hisâr-Bûselik Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Arazbâr El çekeli zülf-i yârdan Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Sofyan
Nikrîz Elmas senin yüzün gören Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Arazbâr Ezelîdir bu aşk bende Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Şehnâz Fırsat bulsam yâre varsam Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Mâhûr Gül mevsimi seyredelim baharı Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Hüzzâm Güzellerde ne bu hâlet Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Muhayyer Hâlâ gönlüm bir güzelde Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Tâhir Hiç uyutmaz beni derdim Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Bûselik Keremkânı efendim gel gül yüze Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Düyek
Sabâ Kurban olam o dilbere Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Bûselik Mâhitabda (gördüm/buldum) yâri Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Neva Muntazırım teşrifine reftâr ile revişine Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Mâhûr Nazar etti bâzı yârân Tanbûri Mustafa Çavuş Tav. Aksak
Isfahân Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak
Neva Safâ geldin efendim sen Tanbûri Mustafa Çavuş Şarkı Aksak