Şeyh Gâlip Dede Gufteleri (18 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Tâhir-Bûselik Açıldı bahçe-i reng ü bû'da yâr bahar Hacı Fâik Bey Beste Zincir
Hicâz Derd-i aşkın ben senin bîhûde izhâr eylemem Şeref Çakar Şarkı Ağır Aksak
Şevk-i Târâb Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet Sultan III.Selim (İlhâmî) Kâr Hafif
Acem Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir Hacı Fâik Bey Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer-Sünbüle Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Vardakosta Ahmet Ağa Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Nişâbûrek Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Akın Özkan Şarkı Ağır Aksak
Bestenigâr Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Oğuz Şenler Şarkı Ağır Aksak
Ferah-Fezâ Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim Şeref Çakar Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Cemâl Calan (Arap) Şarkı Ağır Aksak
Isfahân Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni Sadettin Kaynak Şarkı Düyek-D.Revan
Kürdîlî Hicazkâr Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma Hacı Arif Bey Şarkı Ağır Aksak-T.Aks.
Uşşak Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Hicâzkâr Uyup baht-ı siyehkâre perîşân olduğum kaldı İsmail Fennî Ertuğrul Ağır Semai Aksak Semâî
Mâhûr Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü Dede Efendi Yürük Semai Yürük Semâî
Acem Aşîrân Yokmuş bir âh'a ey gül-i rânâ tahammülün Bîmen Şen Şarkı Devr-i Hindî
Hüseynî Tedbirini terkeyle takdîr Hüdâ'nındır Meçhul İlâhi Sofyan
Hicâzkâr Sultan-ı rüsûl şâh-ı mümeccedsin efendim Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan
Rast Çekme gam destgîrdir Allah S.Eyyûbi Işıksal İlâhi Curcuna