Şeref Hanım (Kanûnî) Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Ferah-Fezâ Bilmiyordum bî-mürüvvet olduğun ey bî-vefâ Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Sofyan