Şemseddîn Sivâsî Gufteleri (16 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz-Asîran Andım yine ol bezmi mestânelik elverdi (Rahatfeza ile aynı) Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Rast Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Rast Düştü gönlüm sana şimdi ey perî Ali Ağa (Kemânî) Şarkı Ağır Düyek
Ferah-Fezâ El benim'çün seni sarmış biliyor Dede Efendi Şarkı Ağır Aksak
Nikrîz Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Ferahnâk Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur Dellalzâde Şarkı Ağır Aksak
Rast Üfâdenem ey bî-vefâ Dede Efendi Şarkı Düyek
Beste-Isfahân Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Bestenigâr Cânân elinin güllerinin bağı göründü Kemâl Tezergil İlâhi Sofyan
Uşşak Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler Meçhul İlâhi Sofyan
Sûz-Nâk Terk-i cihân eylemeyen n'eyledi... Erol Başara İlâhi Yürük Semâî
Uşşak Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan Bekir Sıtkı Sezgin Tevşih Düyek
Hüzzâm Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun Sinan Efendi(Şeyh) İlâhi Nim Sofyan
Segâh Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma Ali Şîrüganî (Dede) İlâhi Sofyan
Sabâ Göster cemâlin şem'ini yansın od'a pervâneler S.Eyyûbi Işıksal İlâhi Sofyan
Gülizâr Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan Ali Şîrüganî (Dede) İlâhi Düyek