Şekip Bey (Tokadîzâde) Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Tâhir-Bûselik Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor Râkım Elkutlu Şarkı Devr-i Hindî