Şâkir (Enderûnî) Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Arazbâr Bûselik Mevsim-i Nevrûz erişti geldi eyyâm-ı bahar Hacı Sâdullah Ağa Kâr Hafif (Ağır)