Şâkir Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Acem-Bûselik Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır Küçük Mehmet Ağa Ağır Semai Sengin Semâî (Ağır)
Acem-Bûselik Ol gonce-dehen gül gibi güldükçe dem-â-dem Küçük Mehmet Ağa Beste Remel (Ağır)