Şâdiye Hanım (Kemânî) Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sûz-Nâk Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Aksak
Evc Rehgüzâr-ı vaslına rîzân olan dürdâneler Muallim İsmail Hakkı Bey Şarkı Devr-i Hindî