Sultan II.Mustafa (İkbâlî) Gufteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Evc Allah u Rabb-i lâyezâl Ali Şîrüganî (Dede) İlâhi Düyek
Muhayyer-Sünbüle Allah u Rabb-i lâyezâl Hüseyin Tolan (Hâfız) İlâhi Düyek
Hicâz Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl Hüseyin Sebilci(Hâfız) İlâhi Sofyan