Seyyîd Vehbî Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Evc Mest etti beni dâire sâgar mı nedir bu Ebû-Bekir Ağa Yürük Semai Yürük Semâî