Seyfullah Nizamoğlu(Sey) Gufteleri (20 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hisâr-Bûselik Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Nihâvend Merd-i meydân-ı Hüdâ'nın kârı zikr'Ullah olur Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Ferahnâk Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Hüseynî Bir dertliyim derdim vardır Cüneyt Kosal İlâhi Sofyan
Uşşak Bağrımdaki biten taşlar Muhammed'in aşkındandır Meçhul İlâhi Yürük Semâî
Hüzzâm Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır _ (Dede olabilir) Tevşih Düyek
Rast Estağfirullah'el azîm murâînin işlerine Şikârizâde Ahmet Efendi İlâhi Düyek
Acem-Kürdî Mevlâ'm gözüm yaşı akar sel olur Cüneyt Kosal İlâhi Sofyan
Hüseynî Aşîran Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Meçhul İlâhi Düyek
Uşşak Aşkınla çâk olsa bu ten Nafiz Bey(Hacı) İlâhi Sofyan
Nihâvend Bu aşk bir bahr-i ummandır Hâdi Bey(Yeniköylü) İlâhi Düyek
Evc Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim yâ Hû Cüneyt Kosal İlâhi Sofyan
Hicâz Gece gündüz döne döne istediğim Hak'dır benim Hüseyin Sebilci(Hâfız) İlâhi Düyek
Segâh Bu aşk bir bahr-i ummandır Meçhul İlâhi Frenkçin
Hicâz Yâ Resûlallah bize gör n'itti asî ümmetin Şikârizâde Ahmet Efendi İlâhi Evsat
Hüzzâm Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır Ahmet Özhan İlâhi Sofyan
Bestenigâr Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım Dede Efendi İlâhi Çenber
Rast Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Hüseyin Sebilci(Hâfız) İlâhi İkiz Aksak
Dilkeş-Hâverân Yandıklarım şâm ü seher senden midir benden midir Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî) İlâhi Düyek
Muhayyer Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Meçhul İlâhi Düyek