Ali Ulvi Kurucu Gufteleri (19 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sabâ Aşk bağına girsen eğer Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Raks Aksağı
Mâhûr Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân'a gönül ver Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Düyek
Şevk-Efzâ Hicrânımı söyler bana hasret dolu bir ney Bekir Sıtkı Sezgin Şarkı Aksak
Hicâzkâr Hicrânla sönen demleri yâd ettiren âhın Bekir Sıtkı Sezgin Şarkı Aksak
Hüseynî Sular çağlar öter kuşlar şakır gülşende bülbüller Bekir Sıtkı Sezgin Şarkı Curcuna
Beyâtî-Arabân Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile Cinuçen Tanrıkorur Şarkı Aksak
Hüzzâm Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla Cinuçen Tanrıkorur Şarkı Curcuna
Ferahnâk Âşık-ı yezdân zikr'eder dâim Bekir Sıtkı Sezgin İlâhi Nim Sofyan
Uşşak Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Ali Kemal Belviranlı İlâhi Devr-i Hindî
Hicâz Mevlâ'm sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Semâî
Hicâz Mevlâ'm sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Bekir Sıtkı Sezgin İlâhi Nim Sofyan
Sultânî-Yegâh Rûhum sana âşık sana hayrandır efendim Mahmut Bilki İlâhi Sofyan
Acem Aşîrân Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Devr-i Hindî
Rast Doğmazdı kalbe îman Sadettin Kaynak İlâhi Düyek
Sabâ Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece Amir Ateş İlâhi Düyek
Sabâ-Zemzeme Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Müsemmen
Hüseynî Bak vech-i yâre gelmiş kemâle Cüneyt Kosal Nefes Sofyan
Beyâtî İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem Amir Ateş İlâhi Düyek
Uşşak Mevlâm sana ersem diye Hasan Şanlıtürk İlâhi Sofyan