Samim Arıksoy Gufteleri (34 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Acem-Kürdî Beni reddetse de tavrın bilirim özler için Erol Sayan Şarkı Aksak
Nişâbûrek Bulmak ne uzak neş'eyi bir eski rüyâyla Erol Sayan Şarkı Aksak
Mâhûr Dudağımda açan gülüş senin benim ikimizin Erol Sayan Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî En güzel olanı bugün günlerin Erol Sayan Şarkı Semâî
Hüseynî Gönüller yurdunun bahçelerinde Erol Sayan Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Gül bûselerinden dökülen izlere döndüm Erol Sayan Şarkı Aksak
Bûselik İki kızımız olsa güzelim cümle âlem duyası Erol Sayan Şarkı Sofyan
Rast Nerde kaldın n'eylemişsin kendine Erol Sayan Şarkı Müsemmen
Hüseynî Sen dün gece yangın gibi yandın bülbül Erol Sayan Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Sevginin kaynağı gönül der gibi Erol Sayan Şarkı Düyek
Nihâvend Sızıverdin içime güzel bir gözle kadın Erol Sayan Şarkı Aksak
Nikrîz Şu yanan âşığı bir onurlandır Erol Sayan Şarkı Aksak
Neva Yine gülşen gül için goncaya durmuş bu gece Erol Sayan Şarkı Aksak
Hicâz Acı nedir anlardın bana şöyle bir baksan Erol Sayan Şarkı Düyek
Hicâz Kal demedim gidene kalanlar bana yetti Erol Sayan Şarkı Düyek
Hicâzkâr Yazıktır etme güzel beni incitme güzel Erol Sayan Şarkı Düyek
Kürdi Bilsen neler vermek isterdim Erol Sayan Şarkı Düyek
Mâhûr Daha çok toy kulak asmaz feleğe Erol Sayan Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Dalar sâhilde gözlerin dalgalara derin derin Erol Sayan Şarkı Düyek
Nihâvend Gelecektir sana bir gün deseniz bekleyemem Erol Sayan Şarkı Curcuna
Nihâvend Sormuştu gönül çâre şu hicrânıma Erol Sayan Şarkı Aksak
Nihâvend Yâre bir baksın ne mümkün dilde sevdâ olmasın Erol Sayan Şarkı Ağır Aksak
Rast Şu dünyâyı taş topraktan sanıyorsan aldanırsın Erol Sayan İlâhi Düyek
Sabâ Çoktur bilirim kulluğu îfâda kusurum Erol Sayan Şarkı Yürük Semâî-Cur.
Şevk-Efzâ Kaygısız kuşlar uçar sürmeli ceylân kaçar Erol Sayan Şarkı Semâî-Düyek
Şevk-Efzâ Yüzü solmuş güneşin boyun bükmüş çiçekler Erol Sayan Şarkı Düyek
Hicâzkâr Her şey o kadar tatlı ki birlikte olunca Uzman Sağlık Şarkı Sofyan
Uşşak Can feda eyledim ben o sevdâya Uzman Sağlık Şarkı Curcuna
Segâh O coşan halini tarife bahar az güzelim Uzman Sağlık Şarkı Aksak
Bûselik Bakmayıp haline sevdaya dalan kim güzelim Uzman Sağlık Şarkı Curcuna
Hüseynî Kayısı pişmedi mi dibine düşmedi mi Erol Sayan Türkü Sofyan
Sultânî-Yegâh Dergâhına vardım o keremkârı gören yok Erol Sayan Beste Hafif
Sûz-i Dil-Ârâ Uydum kaderin hükmüne takdîre sözüm yok Erol Sayan Beste Hafif
Şevk-Efzâ Sen merâmım sen beyânım sen ki pirâyem benim Erol Sayan Şarkı Devr-i Hindî-Semâî