Sâlih Hayri Efendi Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Mâhûr Olmuşum dîvâne vü hayrân-ı Rum Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Yârimi gördüm bugün dünyâ görünmez dîdeme Eyyûbî Mehmet Bey Beste Çenber