Sâkıp Gufteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüzzâm Ey cefâcû dâd elinden Şâkir Ağa Şarkı Devr-i Hindî
Müsteâr Ey sâkî-i Cem neş'e-i mül tâze yetişti Şâkir Ağa Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Lûtf eyle canım söyle nedir bu Şâkir Ağa Şarkı Türk Aksağı