Ali Salâhî Bey (Ûdî) Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Muhayyer Ateş-i aşkınla gayri âfetim Garbis Efendi(Kânûnî) Şarkı Aksak
Hicâz Kalb-i mahzûnum nasıl etmez figan Kanûni Garbis Efendi Şarkı Ağır Aksak