Rıdvan Lâle Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Karcığar Zehr-i aşkın dem-be-dem artar gönülde gam olur Rıdvan Lâle Şarkı Devr-i Hindî