Reşat Özpirinçci Gufteleri (82 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüzzâm Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI) Avni Anıl Şarkı Aksak
Uşşak Aklımı başımdan alan gözlerin Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Curcuna
Nihâvend Aklımı başımdan aldı gözlerin Ferit Sıdal Şarkı Semâî
Hicâzkâr Aşkımız hicrâna döndü ayrılık hiç bitmiyor Yılmaz Yüksel Şarkı Müsemmen
Nihâvend Aşk pınardır susayanlar kana kana içecekler Ümit Mutlu Şarkı Curcuna-Sofyan
Hüseynî Aşîran Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim Bekir Sıtkı Sezgin Şarkı Aksak
Nihâvend Ben gönlümü kaptırdım sen gönlümü çalmadın Necdet Erdemli Şarkı Nim Sofyan
Hicâz Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhım Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Aksak
Hicâz Bezmimde müheyyâ dolanıp hüsn-i mukaffa Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz Suphi Ziyâ Özbekkan Yürük Semai Yürük Semâî
Şehnâz Bir dilbere dil-besteyim Erdinç Çelikkol Şarkı Türk Aksağı
Acem Bir yüzü meh eyledi bak şem'ine pervâne beni Bekir Sıtkı Sezgin Kârçe Fahte
Sûz-i Dil Bülbüller öter güller açar fasl-ı baharda Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Uşşak Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor Vecdi Seyhun Şarkı Aksak
Hüseynî Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar Alâeddin Yavaşça Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Daldım yine bir engine umman mı o gözler Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Bûselik Dost bezmini olsun dileriz her gece vâkî Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Evc-Ârâ Durulmaz gönlümün ummânı sensiz Alâeddin Şensoy Şarkı Curcuna
Rast Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden Muzaffer İlkar Yürük Semai Yürük Semâî
Nihâvend Erdik bahare çıktık mesare Erdinç Çelikkol Şarkı Türk Aksağı
Mâhûr Erdik yine gül devrine Erdinç Çelikkol Şarkı Düyek
Acem-Kürdî Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre Muzaffer İlkar Şarkı Yürük Semâî
Rast Geliyor bezmime handân yüzü meh Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Rast Gitti başımdan hümânın sâyesi Bekir Sıtkı Sezgin Şarkı Düyek
Ferahnâk Gitti başımdan hümânın sâyesi Fehmi Tokay Şarkı Müsemmen
Mâhûr Gül diyorum gülüm sana gülmez misin canım bana Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak (Yürük)
Kürdîlî Hicazkâr Gülün kokdum yanağından Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Hicâz Hâlâ mı güzel hâlime rahmetmeyeceksin Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Hüseynî Hasretle zâr ü zâr gönül Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Curcuna
Karcığar Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Hüsnünde bahar neşvesi var teşne-i vuslat Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Aksak
Hicâz İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr Adem Şahin Şarkı Düyek
Şehnâz Kimden kime bir dert yanayım hâlimi bilmem Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Uşşak Ne idim ben ne oldum bak meğer sevmek ne müşkülmüş Erdinç Çelikkol Şarkı Curcuna
Nihâvend Ne uzundur bana sensiz şu karanlık geceler Muzaffer İlkar Şarkı Curcuna
Evc Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Nice sevdim seni ey dîdeleri sürmeli yâr Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Segâh O beyazlar ne yaraşmış geline Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Bûselik Oh ne âlâ bak bu akşam çifte benli yâr gelir Erdinç Çelikkol Şarkı Müsemmen
Hüzzâm O kara gözlerine güzelim dalıyorum Erdinç Çelikkol Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Safâlar getirdiniz safâ geldiniz dostlar Avni Anıl Şarkı Aksak
Hüzzâm Saklarım sînede her an seni cânım diyerek Alâeddin Yavaşça Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Seni gördüm beğendim sevmemek elde değil Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Hicâz Senin aşkınla açar sevgili gönlümde bahar Mehmet Reşat Aysu Şarkı Aksak
Bestenigâr Senin aşkınla bu akşam yine âh etti bu gönlüm Erdinç Çelikkol Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Serde sevdâ bir belâ müptelâyım müptelâ Erdinç Çelikkol Şarkı Düyek
Nikrîz Servi boylu ince belli tavrı mûnis ince belli Erdinç Çelikkol Şarkı Müsemmen
Hicâz Sevdânın baharında geceler ne güzeldir İlgün Soysev Şarkı Düyek
Muhayyer Kürdî Sevdâya derman olmaz âşıka fermân olmaz (GÖNÜL DER Kİ SEV SEVİL) Erdinç Çelikkol Şarkı Düyek
Uşşak Sevmek ne müşkülmüş meğer Mümin Salman Şarkı Sofyan