Recâizâde Mahmut Ekrem Gufteleri (24 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz Ah felek yıktın dil-i (âbâdımı-nâşâdımı) Leon Hancıyan Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Beni terk eyledin en son ey mâh Bîmen Şen Şarkı Sofyan
Rast Benzer mi mâha vech-i münîrin Leylâ Saz Şarkı Düyek
Hicâz Bir nigâh et ne olur hâlime ey gonce-dehen Şekerci Cemil Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden Baha Bey(Sermüezzin) Şarkı Aksak
Bûselik Dil-bestenim meshûrunum Vecdi Seyhun Şarkı Semâî
Isfahân Etme beyhûde figan vazgeç gönül Rahmi Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Firâkınla zâlim harâb oldu can Ûdî Ekrem Bey Şarkı Aksak
Hicâz Firâkınla zâlim harâb oldu can Şevkî Bey Şarkı Aksak
Uşşak Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Baha Bey(Sermüezzin) Şarkı Curcuna
Beyâtî Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Rahmi Bey Şarkı Ağır Aksak
Rast Hûbân içinde ser-firâz Vecdi Seyhun Şarkı Aksak
Yegah Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut Ali Rif'at Çağatay Şarkı Düyek
Rast Nâzın çeker mi dil sana üftâde olmasa Vecdi Seyhun Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim Hâfız Yusuf Efendi Şarkı Yürük Semâî
Sabâ Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz Hacı Arif Bey Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Saklayıp kalb-i mükedderde seni Şevkî Bey Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Saklayıp kalb-i mükedderde seni Ûdî İzzet Bey Şarkı Aksak
Hicâz Sen bu yerden gideli ey saçı zer Şevkî Bey Şarkı Aksak
Rast Serhoşum efzûn o çeşm-i neş'eyâbından senin Vecdi Seyhun Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Sonbaharın zevki hoştur Hacı Arif Bey Şarkı Devr-i Hindî
Tâhir-Bûselik Sonbaharın zevki hoştur Bîmen Şen Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını Rahmi Bey Şarkı Yürük Semâî-Cur.
Uşşak Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım Şevkî Bey Şarkı Curcuna