Ömer Rûşenî Dede Gufteleri (18 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüseynî Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Düyek
Acem Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Cüneyt Kosal Tevşih Düyek
Beyâtî Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Sofyan
Irak Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Sofyan
Çargah Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Sofyan
Nühüft Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Düyek
Hicâz Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Sofyan
Nikrîz Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Muallim İsmail Hakkı Bey Tevşih Sofyan
Bestenigâr Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde) Tevşih Düyek
Arazbâr Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Sofyan
Segâh Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Sofyan
Tâhir Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Düyek
Isfahân Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Sofyan
Acem Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Hacı Şâkir Ef.(Hopçuzâde) Tevşih Sofyan
Hüzzâm Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Düyek
Evc Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Düyek
Mâhûr Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Meçhul Tevşih Düyek
Rast Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) Tevşih Sofyan