Osman Şemsî Efendi Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Mâhûr Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû Selâhattin Demirtaş İlâhi Düyek
Bestenigâr Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû Neyzen Osman Bey(Hammâmizâde) İlâhi Sofyan