Osman Nûri Özpekel Gufteleri (23 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz Ömrümdeki ilk ayrılığın zehrini tatdım Merâl Görgülü Şarkı Aksak
Hicâz Gelsem sana artık bu hazan günleri bitse Mehmet Kurt Şarkı Türk Aksağı
Şevk-Efzâ Yeter artık sana hasret ne zaman güldüreceksin Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Nabz-gîr olmakda cânân âşık-bîmârına Osman Nûri Özpekel Şarkı Ağır Aksak
Zâvil Terk etme bu akşam beni dîvâneye döndüm Osman Nûri Özpekel Şarkı Türk Aksağı
Dügâh Gönlüm sana bilsen ne kadar bağlı derinden Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Bûselik Benim gönlüm o gül gamzenle bir gün şâd olur mu Osman Nûri Özpekel Şarkı Curcuna
Nişâbûrek Gönlümde açan gül seni bahçem diye seçti Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Şehnâz Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin Osman Nûri Özpekel Şarkı Müsemmen
Yegah Bir kerre nigâh eyle gönül çeşmine kansın Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Ferahnâk Baktığım her yerde varsın dilde mihmânım mısın Osman Nûri Özpekel Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Her gün yeniden gönlüme aşkınla doğarsın Ayşenur Özpekel Şarkı Aksak
Hicâz Kim derdi ki ben aşka giriftâr olacaktım Ayşenur Özpekel Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Gözlerinde damla damla inciler var Osman Nûri Özpekel Şarkı Ağır Aksak
Tâhir-Bûselik Bir şiir yazdım senin sevginle Osman Nûri Özpekel Şarkı Müsemmen
Evc Deli gönlüm seni her dem anıyor Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Beyâtî Cânâ bana lûtfunla neden kahrediyorsun Osman Nûri Özpekel Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Aşkında gurur yoktu severdin beni candan Hasan Esen Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Yıllar yılı sevdim diye Hasan Esen Şarkı Sofyan
Sûz-i Dil Aşkın bana her zevki tattırdı o şen kız Yılmaz Karakoyunlu Şarkı Aksak
Nev-Eser Çok zamandır ayrı düştüm sevdiğimden ağlarım Ömür Gençel Beste Hafif
Beyâtî Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin Ömür Gençel Şarkı Devr-i Hindî
Nev-Eser Günaydın aşkımın ilk sonbahârından gelen yârim Ömür Gençel Ağır Semai Aksak Semâî