Niyâzî-i Mısrî Gufteleri (53 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Şehnâz Aşkın meyine ben kana geldim Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Nev-Eser Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Sabâ Bûselik Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Muallim İsmail Hakkı Bey Beste Devr-i Kebîr
Rast Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Mustafa Efendi (Çolakzâde) Durak Durak Evferi
Karcığar Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Rast Bulan özünü gören yüzünü Refik Fersan Şarkı Ceng-i Harbî
Beste-Isfahân Cânâne görünür bana cânâ neye baksam Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Nihâvend Can bu elden göçmeden cânânı bulmazsa ne güç Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Hüseynî Cümle âzâdan gelir Allah ü Ekber nâresi Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Müsteâr Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Evc Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Acem Aşîrân Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Acem-Kürdî Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Hüseynî Ey garip bülbül diyârın kandedir Ahmet Hatipoğlu Şarkı Aksak
Segâh Ey gönül gel Hakk'a giden râhı bul Derviş Halil Efendi(Kuşçuzâde) Durak Durak Evferi
Evc Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle bir dem Hüseyin Sadettin Arel Durak Durak Evferi
Hicâz Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Doğan Ergin İlâhi Nim Evsat
Gerdâniye Bilmem n'etsem n'eylesem bu halvetin şerbetine Yalçın Tura İlâhi Yürük Semâî
Neva Can yine bülbül oldu Meçhul İlâhi Sofyan
Hüseynî Çün sana gönlüm müptelâ düştü Hâfız Post İlâhi Sofyan
Hüseynî Derman arardım derdime derdim bana derman imiş Meçhul İlâhi Sofyan
Rast Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Zâkir Ahmet Efendi(Şeyh) İlâhi Düyek
Irak Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Münir Efendi(Şeyh) Tevşih Sofyan
Hicâz Ey garip bülbül diyârın kandedir Ali Şîrüganî (Dede) İlâhi Düyek
Acem Aşîrân Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan Sadun Aksüt İlâhi Müsemmen
Sûz-i Dil Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını Dede Efendi İlâhi Nim Hafif
Hicâz Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyû Meçhul İlâhi Sofyan
Acem-Kürdî İster isen bulasın cânânı sen Yalçın Tura İlâhi Devr-i Hindî
Segâh Tende cânım canda cânânımdır Allah Hû diyen Dinçer Dalkılıç İlâhi Sofyan
Hicâz Esmâ-i ilâhîye'de bîhad hünerim var Meçhul İlâhi Devr-i Hindî
Evc Ey sanem n'oldun câna kastın var Tâlip Bey(Bursa'lı) İlâhi Sofyan
Bûselik Ezelden narına aşkın yana geldim nihan içre Hakan Alvan İlâhi Sofyan
Yegah Yine dil nâtini söyler Muhammed Emin Ongan İlâhi Düyek
Evc Can yine bülbül oldu Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan
Ferahnâk Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen Zekâî Dede İlâhi Hafif
Evc Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola Ali Şîrüganî (Dede) İlâhi Evsat
Isfahân Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem Osman Efendi İlâhi Yürük Semâî
Segâh Gir semâya zikr ile gel yâna yâna S.Eyyûbi Işıksal İlâhi Sofyan
Mâhûr Gül müdür bülbül müdür şol zâr ü efgân eyleyen Meçhul İlâhi Düyek
Hicâz Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil Dede Efendi Durak Serbest
Şevk-i Târâb Aşkın meyine ben kana geldim Sultan III.Selim (İlhâmî) İlâhi Muhammes
Hicâz-Asîran Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamu Meçhul İlâhi Düyek
Evc Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ Hulûsi Gökmen İlâhi Düyek
Nühüft Halk içre bir âyineyim herkes bakar bir an görür Ali Şîrüganî (Dede) Durak Durak Evferi
Nikrîz Hüdâ davet eder elhamdülillah S.Eyyûbi Işıksal İlâhi Düyek
Hüseynî Aşîran Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu Ali Şîrüganî (Dede) İlâhi Evsat
Bestenigâr Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl Fehmi Efendi (Hoca) İlâhi Düyek
Segâh Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost Ahmet Özhan İlâhi Düyek
Hüseynî Aşkın meyine ben kana geldim Hakan Alvan İlâhi Sofyan
Hüzzâm Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem Abdülkadir Töre İlâhi Devr-i Hindî