Nef'i Ömer Efendi Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Uşşak Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım Rahmi Bey Şarkı Aksak
Segâh Tûtî-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi) Yürük Semai Yürük Semâî