Nâhit Hilmi Özeren Gufteleri (53 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Nev-Eser Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan Yektâ Akıncı Şarkı Aksak
Uşşak Artık hicrâna tahammül edemez oldu gönül Râkım Elkutlu Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr Râkım Elkutlu Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden Alâeddin Yavaşça Şarkı Sengin Semâî
Sabâ Aşkın ne güzel zevkini sürdüktü seninle Râkım Elkutlu Şarkı Türk Aksağı
Hicâzkâr Bekledim fecre kadar gelmedin Râkım Elkutlu Şarkı Aksak
Rast Benim güzel bülbülüm bir tânecik şen gülüm Mehmet Reşat Aysu Şarkı Semâî
Muhayyer Kürdî Bilmem ki günâhım sana olmakta mı bende Râkım Elkutlu Şarkı Aksak
Hicâz Bir gül gibisin belki güzelsin daha gülden Melâhat Pars Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bir gün göremezsem seni Mecnûn'a dönerdim Lem'î Atlı (Münt.Bîmen Şen) Şarkı Sengin Semâî
Acem Aşîrân Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle Nûrettin Ulueren Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Bir gün ne olur gel beni bûsenle(vaslınla) sevindir Râkım Elkutlu Şarkı Curcuna
Mâhûr Bir neş'e yarat hasta gönül sen de biraz gül Refik Fersan Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Bir yâre kalır(gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden Râkım Elkutlu Şarkı Aksak
Uşşak Düşmüş gibi gönlüm yine bin kahr ile derde Akın Özkan Şarkı Türk Aksağı
Rast Ey gönül döndün nihâyet sen de bir vîrâneye Refik Fersan Şarkı Müsemmen
Nihâvend Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi Osman Nihat Akın Şarkı Düyek
Mâhûr Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi Şükrü Şenozan Şarkı Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Geçti ömrün nev-baharı bülbül olmuş n'eyleyim Sâdi Hoşses Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Gönül bu ne durur ne de söz dinler Râkım Elkutlu Şarkı Aksak
Bûselik Güle sor bülbüle sor hâlimi hicrânımı dinle İsmail Baha Sürelsan Şarkı Yürük Semâî
Mâhûr Güller açıyor sanki gülerken deheninde Mehmet Kasabalı Şarkı Türk Aksağı
Gülizâr Güller açıyor sanki gülerken deheninde Refik Fersan Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Hayâl içinde akıp geçti ömr-i derbederim Râkım Elkutlu Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Hiç bir emelim kalmadı Vallahi gönülde Refik Fersan Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Hülyâmı saran hâreli bir çift göze daldım Sadi Işılay Şarkı Sengin Semâî
Ferah-Fezâ İçip içip de bu akşam seninle mest olalım Râkım Elkutlu Şarkı Düyek
Sûz-i Dil İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Bekir Sıtkı Sezgin Şarkı Ağır Aksak
Sabâ İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Râkım Elkutlu Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî-Arabân Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak Zeki Arif Ataergin Şarkı Aksak
Hüzzâm Koklasam bir kerrecik âh o güzel sînesini Mehmet Kasabalı Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Müştâkına göster o güzel çehreni kaçma Râkım Elkutlu Şarkı Ağır Sengin Semâî
Hicâz Müştâk-ı visâlin oldu gönlüm Râkım Elkutlu Şarkı Semâî
Beyâtî Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var Râkım Elkutlu Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Ne yanan kalbime baktın ne akan gözyaşıma Şuayip Elkutlu Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna Râkım Elkutlu Şarkı Aksak
Segâh Okurken aşk kitabını Râkım Elkutlu Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Sadi Işılay Şarkı Düyek
Müsteâr Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Bilge Özgen Şarkı Sengin Semâî
Rast Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti Yektâ Akıncı Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın Râkım Elkutlu Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı Emin Ongan Şarkı Aksak
Uşşak Silemem bir gün hayâlimden o dilber kadını Râkım Elkutlu Şarkı Ağır Aksak-Cur.
Kürdîlî Hicazkâr Söyle neden ağladın neler geldi başına Zeki Arif Ataergin Şarkı Curcuna
Hüzzâm Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden Râkım Elkutlu Şarkı Türk Aksağı-Cur.
Hicâzkâr Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül Râkım Elkutlu Şarkı Düyek
Bûselik Yaş dök ki gönül eski safâ eski bahar yok Akın Özkan Şarkı Aksak
Hüzzâm Zamanla belki geçer bu aşk da hicran da Yesârî Asım Arsoy Şarkı Düyek
Hüseynî Hiç revâ mı inlesin aşkınla hep solsun gönül Mehmet Reşat Aysu Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna Arif Sami Toker Yürük Semai Yürük Semâî