Nâfiz (18.yy) Gufteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sultan-ı Irak Gerdana nakş-ı bûse-i gülgûn yapıştırır Abdülhalim Ağa Ağır Semai Aksak Semâî
Rast Reng-i mevc-i âb-ı zümrütten boyandı câmesi Zaharya Beste Çenber (Ağır)
Hüseynî Tal'atın devr-i kamerde mihri âlem-tâb eder Zaharya Ağır Semai Aksak Semâî