Nâfiz (18 yy.) Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüseynî Cemâlin âteş-i câmıyle bir şem-i şebistandır Zaharya Beste Çenber(Ağır)
Sabâ Gülsitân-ı nakş-ı hüsnünden bahâristan yazar Zaharya Beste Devr-i Kebîr