Nâbizâde Nâzım Bey Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâz Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın Şevkî Bey Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Şevka mahrum kıldın artık tab'-ı mahzûnânemi Şeyh Ethem efendi Şarkı Ağır Aksak