Muzaffer Ozak (Aşkî) Gufteleri (32 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâzkâr Sanma gayri râh olur Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Düyek
Nikrîz Arşda gökte her yerde dermân olur her derde Aslan Hepgür İlâhi Nim Sofyan
Dügâh Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde Alâeddin Yavaşça İlâhi Düyek
Hicâz Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Kemâl Tezergil İlâhi Düyek
Nikrîz Devrân içinde durdum nurlar içinde gördüm Kemal Batanay İlâhi Sofyan
Nikrîz Gece gündüz zikrimiz Lâ İlâhe İllâllah Erdinç Çelikkol İlâhi Sofyan
Müsteâr Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı Erdinç Çelikkol İlâhi Sofyan
Isfahân Hak yoluna girelim... Erdinç Çelikkol İlâhi Sofyan
Rast Hakk'ın metin kal'ası nûr burcunun bâlâsı Hüseyin Tolan (Hâfız) İlâhi Sofyan
Rast Meded yâ Gavsü'l Azâm Hüseyin Sebilci(Hâfız) İlâhi Sofyan
Bestenigâr Tevhîd eyle her yerde dermân olur her derde Erdinç Çelikkol İlâhi Sofyan
Hüseynî Affet isyânım benim hâlim yaman Allahım Ahmet Özhan İlâhi Sofyan
Nühüft Ey Hakk'a tâlib olan tevhîde gel Selâhattin Demirtaş İlâhi Düyek
Acem-Kürdî Kün emriyle yaradan bir Allah'dır bir Allah Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Düyek
Nihâvend Bu gece yâri gördüm şükür Elhamdülillâh Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Sofyan
Dügâh Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Düyek
Evc Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Sofyan
Dilkeş-Hâverân Gelin meydana girin devrana Selâhattin Demirtaş İlâhi Sofyan
Hüseynî Affet isyânım benim hâlim yaman Allah'ım Meçhul İlâhi Sofyan
Hicâz Ömrün bitirmiş vîrâne miyem Abdullah El Ferec İlâhi Nim Sofyan
Hüseynî Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa Aslan Hepgür İlâhi Düyek
Neva Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Erdinç Çelikkol İlâhi Sofyan
Karcığar Derd ü gamdan azâd et benim güzel Allah'ım Hayâti Günyeli İlâhi Sofyan
Hüseynî Bülbüller sazda güller niyazda Hüseyin Sebilci(Hâfız) İlâhi Düyek
Hicâz Devran olur derde derman Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Düyek
Hüzzâm Dertliyim yâ Resûlallah derde derman sendedir Muzaffer Ozak (Aşkî) Tevşih Düyek
Ferahnâk Lâleler güller fulya sünbüller Cüneyt Kosal İlâhi Sofyan
Sabâ Ne derviş ne de pîrim Necdet Tanlak İlâhi Sofyan
Nikrîz Ey kardeş yolcuyuz hazırlansana Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan
Uşşak Rabbimiz ihsan eder bi-hikmet-i Bismillâh Erdinç Çelikkol İlâhi Sofyan
Hicâz Yandım kül oldum düşeli aşka Aslan Hepgür İlâhi Müsemmen
Beyâtî Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek Erdinç Çelikkol İlâhi Sofyan