Mustafa Reşit Bey Gufteleri (23 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Uşşak Ada'dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Asümâna çıktı âhım Said Mehmet Efendi Şarkı Aksak
Hicâz Bir güzel rüyâ gibi sür'atle geçti vuslatın Yesârî Asım Arsoy Şarkı Curcuna
Şehnâz Bir yaz gecesi Çamlıca'da yâr ile kaldım Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Beyâtî-Arabân Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Sabâ Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Mustafa Sunar Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle Şevkî Bey Şarkı Ağır Aksak
Mâye Dolsun dile nûrun aç nikabın Bîmen Şen Şarkı Sofyan
Çargah Dolsun dile nûrun aç nikabın Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Dün gece ümmid-i vuslatla melek Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Şehnâz Ey gamlı dağların siyah gülleri Bîmen Şen Şarkı Aksak
Nihâvend Ey hayâli gözden gitmeyen dilber Artaki Candan Şarkı Semâî-Y.Sem.
Nihâvend Ey nihâl-i emelimde sararan penbe çiçek Arşak Çömlekciyan Şarkı Ağır Aksak
Rast Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi Giriftzen Asım Bey Şarkı Müsemmen
Hicâz Hâl-i dili arza yok mecâlim Bîmen Şen Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Mey seni gonce-i nâz açtı da bülbül etti Bîmen Şen Şarkı Curcuna
Bestenigâr Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Rüyâda bu şeb yârimin âgûşuna yattım Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî
Ferah-Fezâ Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım İsak Varon Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Şîvekârım taht-gâhın sînem olsun dâima Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Toplandı bulutlar şimşek çakıyor Bîmen Şen Şarkı Sofyan
Yegah Yârin saçını çözdü elim muhterizâne Bîmen Şen Şarkı Sengin Semâî