Mustafa Nâfiz Irmak Gufteleri (195 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüzzâm Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık Selâhattin Pınar Şarkı Curcuna
Hüseynî Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Avni Öztürk Şarkı .
Hicâz Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül Nubar Tekyay Şarkı Curcuna
Sultânî-Yegâh Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından Ali İçinger Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından Marko Çolakoğlu(Ûdî) Şarkı Curcuna
Sûz-i Dil Akşam kuru bir gül gibi yâdımda silindi Yücel Aşan Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek Selâhattin Pınar Şarkı Curcuna
Uşşak Anladın da derdime bir lahza dermân olmadın Rüştü Eriç Şarkı Müsemmen
Beyâtî Artık yetişir çektiğim insafsız elinden Selâhattin Pınar Şarkı Ağır Sengin Semâî
Hüzzâm Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem Selâhattin Pınar Şarkı Curcuna
Mâhûr Ateşin gözlerini rûha kemend etme sakın Sadi Işılay Şarkı Semâî
Hüzzâm Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan Şükrü Tunar Şarkı Curcuna
Hicâz Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor Hayri Yenigün Şarkı Curcuna
Hüseynî Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor Sadettin Kaynak Şarkı Sofyan-Curcuna
Segâh Bâzen dökülür rûhuma bir nâğme sesinden İsmail Hakkı Özkan Şarkı Aksak
Karcığar Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek Rıdvan Lâle Şarkı Aksak
Beyâtî Bin gözyaşının incileşip aktığı andı Sadettin Kaynak Şarkı Sengin Semâî-Cur.
Kürdîlî Hicazkâr Bir gizli günâhın izi gül benzini sarmış Selâhattin Pınar Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır Selâhattin Pınar Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Bir gonca açılmış Pınar'ın dertli başında Selâhattin Pınar Şarkı Curcuna
Hüzzâm Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var Hayri Yenigün Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin Drama'lı Hasan Hasgüler Şarkı Aksak
Hicâz Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım İsmail Hakkı Özkan Şarkı Aksak
Nihâvend Bir hayâl âlemi içindeyim ben Sadettin Kaynak Şarkı Düyek
Nihâvend Bir kır çiçeğinden daha tâzesin Sadi Işılay Şarkı Düyek-Semâî
Bûselik Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım Dürrî Tûran Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye Şerif İçli Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Bu hülyâlar diyârında gizli bir zevk düğünü var Münir Nûrettin Selçuk Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgili Münir Nûrettin Selçuk Şarkı Yürük Semâî
Karcığar Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Artaki Candan Şarkı Türk Aksağı
Acem Aşîrân Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda Selâhattin Pınar Şarkı Semâî
Acem Aşîrân Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini Rıdvan Lâle Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi Hayri Yenigün Şarkı Semâî
Ferahnâk Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız Selâhattin Pınar Şarkı Semâî
Hüzzâm Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız Teoman Alpay Şarkı Semâî
Hicâz Derdimin dermânı yok ağlamak istiyorum Ûdî Hırant Kenkiloğlu Şarkı Ağır Aksak
Şivenüma Dilberlerin en şûhu yine zevk u safâda Cevdet Çağla Şarkı Aksak
Hicâz Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak Refik Fersan Şarkı Curcuna
Hicâz Duysam acıyan kalbimi bir lâhza sesinden Sadun Aksüt Şarkı Türk Aksağı
Nevâ Bûselik Elbet gönüllerde sabah olacak Sadettin Kaynak Şarkı Düyek
Hicâz Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken Cevdet Çağla Şarkı Curcuna
Nikrîz Eşini kaybetmiş bir garip kuşum yuvamı yel almış Yücel Aşan Şarkı Nim Sofyan
Sabâ Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Ümit Mutlu Şarkı Düyek
Rast Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış Yücel Aşan Şarkı Semâî
Evc Ey gonce-i sevdâ bana bir handeni göster Amir Ateş Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Fecrin bütün esrârı parıldarken açıkta Ahmet Aksoy Şarkı Aksak
Nihâvend Fecrin bütün esrârı parıldarken açıkta (KANLICA KOYUNDA) Yücel Aşan Şarkı Curcuna
Nihâvend Gamdan âzâd olmuyor gönlüm benim Emin Ongan Şarkı Düyek
Hüzzâm Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım Selâhattin Pınar Şarkı Curcuna
Evc Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca Selâhattin Pınar Şarkı Curcuna