Mekkî Molla Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hicâzkâr Meclis-i meyde elinden nûş edip hep bâdeler Selânik'li Ahmet Efendi Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Meclis-i meyde elinden nûş edip hep badeler Servet Alî Şarkı Ağır Aksak