Mehmet Sâdi Bey Gufteleri (82 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sûz-Nâk Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın Hacı Arif Bey Şarkı Yürük Semâî
Sûz-Nâk Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim Ali Rif'at Çağatay Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Mahzûn ise dil anda safâ cilveger olmaz Hacı Arif Bey Şarkı Devr-i Hindî-Cur.
Uşşak Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Muhayyer Meyhâne tarab-gâh-ı mey-âşâm-ı cihandır Hacı Arif Bey Şarkı Devr-i Hindî
Yegah Mu'tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok Şevkî Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Müjde yeşillendi yine gülistan Rif'at Bey Şarkı Semâî
Rast Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Rast Nedendir bu dil-i zârın figanı Şevkî Bey Şarkı Curcuna
Ferah-Fezâ Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan Tanbûri Ali Efendi Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan Hacı Arif Bey Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Nîm-nigâhın bî-amandır ibtisâmın can alır Bedriye Hoşgör Şarkı Yürük Semâî
Hüzzâm Nîm-nigâhın(bî-amandır/katle ferman)ibtisâmın can alır Abdi Efendi (Selânik'li-Ûdî) Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Ol goncenin etrâfını almış yine ağyâr Rif'at Bey Şarkı Sofyan
Muhayyer Sahn-ı sînem yandı nâr-ı firkât-i cânâneden Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Segâh Sâkî bu safâ-hâneyi bâkî mi sanırsın Hacı Arif Bey Şarkı Ağır Aksak Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Sende acep uşşâka eziyyet mi çoğaldı Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna
Muhayyer Sevdiğim dil-haste-i hicrânınım Rif'at Bey Şarkı Sofyan
Sûz-Nâk Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum Selânik'li Ahmet Efendi Şarkı Aksak
Hicâz Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Mâhûr Te'lif edebilsem feleği âh emelimle Lâtif Ağa Şarkı Aksak
Uşşak Te'lif edebilsem feleği âh emelimle Şevkî Bey Şarkı Aksak
Uşşak Tutuldu dâm-ı zülf-i yâre gönlüm Rif'at Bey Şarkı Curcuna
Nihâvend Uyur dâim uyanmazdı benim baht-ı siyehkârım Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Vay ne müşkilmiş güzel sevmek meğer Civan Ağa (Lavtacı) Şarkı Curcuna
Hicâz Ne müşkülmüş güzel sevmek meğer Zeki Arif Ataergin Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Yandım o güzel gözlere ey şûh-i sitemkâr Hacı Arif Bey Şarkı Türk Aksağı
Bestenigâr Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı Hacı Fâik Bey Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Yine vaz'-ı felekden mi şikâyet Hacı Arif Bey Şarkı Türk Aksağı
Nişâbûrek Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefâ var Necmi Pişkin Beste Remel
Nişâbûrek Bilmem ki ne yaptım sana ben Necmi Pişkin Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Hüzzâm Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefa var Necmi Pişkin Beste Remel