Mehmet Ragıp Paşa Gufteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Segâh Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür Zaharya Beste Çenber(Ağır)