Mehmet Kâmil Çelebi Gufteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sûz-i Dil Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ Nikoğos Ağa Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Hasret-i hicrinledir bî-çâre dil Rif'at Bey Şarkı Ağır Aksak
Hisâr Meh-i nev gibi bir kâş-ı keman mihr-i münîrim var Hâfız Post Beste Devr-i Kebîr