Mehmet Hafîd Bey Gufteleri (27 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Beyâtî-Arabân Bekasız hüsnün güvenme ânına Lem'î Atlı Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Bıraktı beni âvâre düşkün Bîmen Şen Şarkı Aksak Semâî
Uşşak Bilmem kime şekvâ edeyim derd-i derûnum Şevkî Bey Şarkı Aksak-Türk Ak.
Sûz-i Dil Bir lâhza göründü gözüme mihr-i cemâli Kanûni Garbis Efendi Şarkı Aksak
Uşşak Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Hicâz Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi Şevkî Bey Şarkı Aksak
Nihâvend Bülbülü dem-beste etti nâle vü feryâd-ı dil Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Hicâz Cânân beni yâd etmiyor Şevkî Bey Şarkı Curcuna
Bestenigâr Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda Hacı Arif Bey Şarkı Aksak
Hüseynî Dağları aştım da indim ovaya Bîmen Şen Şarkı Aksak
Hüzzâm Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben Bîmen Şen Şarkı Semâî
Yegah Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok Şevkî Bey Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz Şevkî Bey Şarkı Aksak
Hicâz Ey dil diyemem Yar bana yâr olsan n'olurdu Şevkî Bey Şarkı Aksak
Hicâzkâr Hasretle geçen günleri andıkça güzel Ali Rızâ Bey Şarkı Sofyan
Uşşak Hastasın zannım vefâ mahzûnusun Şevkî Bey Şarkı Curcuna
Uşşak Lûtf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle Şevkî Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Mahzûn dilimi yâdın ile şâd eder oldum Şevkî Bey Şarkı Aksak
Gülizâr Mecnûn gibi ben dağlar gezerken Hacı Fâik Bey Şarkı Aksak
Uşşak Mecnûn gibi ben dağlar gezerken Şevkî Bey Şarkı Aksak
Uşşak Meyhâne değil meclis-i rindâne-i Cem'dir Hacı Arif Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Müptelâ-yı gam olan rahat-ı dünyâ bilmez Şevkî Bey Şarkı Aksak
Hicâz Neş'em emelim rûh-i hazînim zedelendi Lem'î Atlı Şarkı Sengin Semâî
Tâhir-Bûselik Seni candan severim aşkına kurban olurum Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) Şarkı Aksak
Hicâzkâr Seni candan severim aşkına kurban olurum Mehmet Yürü (Nasib'in) Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Zevk-i dilberle gönül düşme gama Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Gönülde dağ-ı hicrandan eser var Şevkî Bey Şarkı Aksak