Mehmet Emin Efendi(Sertarikzâde) Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Muhayyer Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı Hüseyin Sebilci(Hâfız) İlâhi Sofyan
Rehâvi Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı İzzettin Hümâyi Elçioğlu İlâhi Sofyan