Leylâ Saz Gufteleri (19 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüseynî A kız uyanık mısın Leylâ Saz Türkü Sofyan
Şedd-i Arabân Ben sana hasreylemiştim ömrümü âmâlimi Leylâ Saz Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Cânânımı tasdî edemem her elemimle Leylâ Saz Şarkı Aksak
Şehnâz Dayayıp dest-i hünermendine sevdâlı serin Leylâ Saz Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Etmedin asla terahhum pek çok üzdün cânımı Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Rast Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Tanbûrî Hikmet Bey Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Ferahnâk Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Neyzen Rızâ Bey Şarkı Aksak
Müsteâr Gönül ölmedinse uyan Leylâ Saz Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gözümde sevdiğim nûr-i ezelsin Bîmen Şen Şarkı Aksak
Hicâz Haberin yok mu senin ey dil-i zâr Leylâ Saz Şarkı Curcuna
Karcığar Haste-i gamdır şifâ ister gönül Asdik Ağa Şarkı Ağır Aksak
Bestenigâr Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar Leylâ Saz Şarkı Curcuna
Hüseynî Sâz-ı sînem ile ben nağmeler îcâd edeyim Alâeddin Yavaşça Şarkı Aksak
Hicâz Seni sevdâ çiçeğim tâc-ı serim İbrâhim Uygun (Hânende) Şarkı Ağır Aksak
Hicâz-ı Irak Söyletme beni cânım efendim kederim var Muallim İsmail Hakkı Bey Yürük Semai Yürük Semâî
Ferahnâk Söyletme beni cânım efendim kederim var Zekâî Dede Beste Hafif