Kemânî Rızâ Efendi Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sûz-Nâk Dem-â-dem eylerim feryâd elinden Kemani Rıza Efendi Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Seni görmeyeli hayli zamandır Kemani Rıza Efendi Şarkı Ağır Aksak