Kemâl Emin Bara Gufteleri (17 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Hüseynî Baht-ı dûn etti beni pek bî-karar Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnüma Ben inandım gönül lutf eyle sen de inan Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Curcuna
Uşşak Bir câm-ı safâ çek de unut derd-i cihânı Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Sofyan
Hicâz Bir penbe gül adadım bugün şeydâ bülbüle Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Curcuna
Müsteâr Bu neş'eden sana ey dil kelâl gelmedi mi Kemal Emin Bara Şarkı Düyek
Sultânî-Yegâh Güzelliğin ufkunda açılmışsın engine Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Hâb-gâhınken efendim gülşenim Kemal Emin Bara Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Devr-i Revân
Uşşak Kalmadı kudret efendim bende artık gayrete Fahri Kopuz Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Mahvetti beni bir saçı zer âfet efendim Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Ne cansın fitne-i âhir-zamansın Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Curcuna
Karcığar Pek güzeldir gönül kapar Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Curcuna
Muhayyer Sâkî bu gece bezmimizin sâzı mükemmel Fahri Kopuz Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Sar kollarını boynuna bir yosma civanın Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Curcuna
Beyâtî Terkeyle hicâbı güzelim neş'e-nisâr ol Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak Semâî
Gerdâniye-Bûselik Yine peymâne-i hüsnünle mest oldum figan ettim Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak
Uşşak Âşıkım mecnûnunum kurbânınam Rüştü Eriç Şarkı Ağır Aksak