Ahmet Refik Altınay Gufteleri (43 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Lem'î Atlı Şarkı Semâî
Hüzzâm Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Mehmet Yürü (Nasib'in) Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Açmam açamam söyleyemem çünki derinde Süleyman Mertkanlı Şarkı Aksak
Uşşak Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş Mehmet Yürü (Nasib'in) Şarkı Curcuna
Mâhûr Bâdeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş'esi Selânik'li Ahmet Efendi Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Benim sendin enîsim bî-menendim Nebahat Üner Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Ben senin haşre kadar benden esîrin olayım Sâdi Erden (Ûdi) Şarkı Ağır Aksak
Evc Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi Ali İçinger Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Hüseyin Kâzım Tav Şarkı Düyek
Nikrîz Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak Semâî
Acem Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni Suphi Ezgi Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Endâmının hayâlini gözlerimden silemem Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Adnan Koray Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Ferit Sıdal Şarkı Semâî
Hüzzâm Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel Niyâzi Ergin Şarkı Curcuna
Şedd-i Arabân Gözlerinden hıfz için âşıkları gözlük takar Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Aksak Semâî
Hicâzkâr Gözlerin zümrüt saçın kumral yanaklar penbe gül Ali Ulvi Baradan Şarkı Düyek
Karcığar Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin Sâdi Hoşses Şarkı Müsemmen
Nişâbûrek İştiyâkın mümkün değil sönmüyor Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Kaç yıl yüreğim sızladı âteşlere yandım Osman Nihat Akın Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Kâküllü yeşil gözlü beyaz tenli güzelsin Kaptanzâde Ali Rızâ Bey Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Karanlık ufuktan güneş doğmadı Zeki Arif Ataergin Şarkı Curcuna
Hicâz Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsârın Mehmet Yürü (Nasib'in) Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Kır saçlarımın her teli bin dertle ağlarmış Rifat Ayaydın Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler Zeki Arif Ataergin Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Neden sînemde mest olsan kaçarsın nâz için benden Zeki Arif Ataergin Şarkı Curcuna
Nihâvend Nerde âhû nigehin nerde o gözlerdeki nûr Kemal Emin Bara Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Nerdesin sînemde ateş ufku sardı mâh-tâb Zeki Arif Ataergin Şarkı Ağır Düyek
Uşşak Nur görsün(olsun)gözlerim aç sîneni Hüseyin Sadettin Arel Şarkı Curcuna
Hüzzâm Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Semâlardan güneş hâlâ inmiyor Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Sofyan-Semâî
Uşşak Sen bu ufkun yegâne yıldızısın Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Aksak
Hicâzkâr Sensin gözümün nûru baharı güneşi Osman Nihat Akın Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Sevdiğim günden beri çektiklerim derd ü keder Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Sîneler aşkınla inler dîdeler mahmûr olur Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Solsan da sararsan yine gül-penbe dehensin Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Türk Aksağı
Şehnâz Subhu bulsam sîne-i sâfında bir şeb ey perî Mehmet Yürü (Nasib'in) Şarkı Devr-i Hindî
Segâh Sun da içsin yâr elinden âşıkın peymâneyi Bîmen Şen Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Şen gözlerine neş'e veren bir çiçek olsam Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî) Şarkı Türk Aksağı
Dilkeş-Hâverân Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır Zeki Arif Ataergin Şarkı Aksak