İhsan Râif Hanım Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Şevk-Efzâ Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim Tanbûrî Hikmet Bey Şarkı Devr-i Hindî
Muhayyer Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim Udi Nevres Bey Şarkı Aksak Semâî