İbrâhim Tennûrî (Âşık) Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Sûz-i Dil Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ Selâhattin Demirtaş İlâhi Düyek
Hüseynî Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ Zeki Altun (Hâfız) İlâhi Curcuna