Ahmet Feyzî Bey (Muâllim) Gufteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Rast Almak dilersen bu dil-rübâyı Rif'at Bey Şarkı Sofyan
Muhayyer Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden Abdülaziz Han(Sultan) Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor Rif'at Bey Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr Hacı Arif Bey Şarkı Curcuna