Ahmet Fasîh Dede Gufteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Bestekar Form Usul
Segâh Bezm-i meyde mutribâ bir nağme-i dil-cû kopar Rif'at Efendi(Hâfız-Molla) Beste Muhammes
Şehnâz Bûselik Nâz etse n'ola cihâne ol gül Zekâî Dede Ağır Semai Aksak Semâî